3D Admin

  1. Lokasjoner:
  2. Brukere:
  3. Sjåfører:
  4. Kjøretøy:

Alle kan grupperes og gis egne regler.

Eks er du sjåfør og skal bytte bil med en kollega send en SMS til 26400 med kode ord driver og nye bilens registrerings nummer så oppdattres dette på 3dtracking