Cargotracker

Vi tar nå steget fra å tracke kjøretøy til å tracke lasten!

Med cargotracking får du temperatur målinger og posisjoneringer hvert 5 minutt underveis  til bestemmelses stedet.

Batteri levetid er ca 1 år med posisjonering hvert 5 minutt ved bevegelse og hvert døgn når parkert.