Kjøreskoler

  Kjøreskoler har stor nytte av vår løsning med 3 knapper

1 = Privat

2 = Elevkjøring

3 = Flere elever

Ved bytte av elev, trykk en gang på privat og så tilbake til elevkjøring. Dermed er det dokumentasjon på alle kjøre timer  varighet og distanse samt mulighet for å se i kart hvor man har kjørt.