Årvollskogen 51, 1529 Moss
46 60 69 12
info@3dtracking.no

3dtracking på Garmin Fmi gir deg ordre rett i bilen

Som markedsledende vi erfaringen og verktøyene som kreves for bedriftsløsninger. Produktene våre er utviklet for å hjelpe sjåfører og speditører med å forbedre kundebehandlingen og optimalisere flåtestyringsressursene med mål å oppnå lavere kostnader og høyere fortjeneste. Enten det gjelder lokal levering, mindre laster eller langtransport, kan vi levere verktøyene som sikrer at de mobile ressursene er på riktig vei.
Garmin setter standarden for integrert navigasjon og mobil dataterminalfunksjonalitet i flåtestyringsbransjen. Garmin leverer ikke selv løsningen til kundene, men 3dtracking er partner for flåtestyring som leverer en rekke unike kundeløsninger avhengig av bestemte vertikaler, bransjer og forretningsmessige behov.

Teknisk i bil:

3dtracking blackboksen koples mot Garmin skjermen med Garmin FMI kabel og software oppdattering av Garmin skjermen for FMI.

I 3dtracking:

Du får nå en løsning for å sende melding til bil og å legge inn adressen bilen skal navigere til. Du kan også se status på om meldingen er lest eller ikke.