Årvollskogen 51, 1529 Moss
46 60 69 12
info@3dtracking.no

3d Heatmap

3D tracking – Forenkler din hverdag ved å dokumentere alle dine verdier.

Vårt nye analyse verktøy 3dHeatmap finner du under dashbordet og gir deg en visuell visning av   rutene for hele flåten i en periode perfekt for ruteoptimalisering. 


Dette er en hjelp for å vise antall bevegelser i perioden hvor hyppigheten av besøk vises med farge koder.


Prøv den i dag og se om dine planer og ruter er optimale.