Årvollskogen 51, 1529 Moss
46 60 69 12
info@3dtracking.no

Kjørebok med knapp for å skille jobb og privat

Kjørebok med knapp for å skille jobb og privat

Vi kaller det Autobok.no vår tjeneste for elektronisk kjørebok.

Oppfyller skatteetatens krav
https://www.skatteetaten.no/satser/bilsatser–firmavarebiler-klasse-2-og-sma-lastebiler/

Hvor lønnsomt er det for deg ?
Sjablong eller km sats ?

Sjablong
Eks bil som er fra 2017 liste pris som ny var 350 000
– fradrag grønne skilt kr 150 000
Grunnlag firmabil skatt = 200 000
30% av 200 000 = 60 000 i inntekst påslag som er kr 5 455 pr mnd ved 11 lønninger pr år

Km sats
Med elektronisk kjørebok er inntekst påslaget kroner 3,40 pr km i privat kjøring, dermed må du kjøre mer enn 1604 km pr mnd privat for ta det ikke skal lønne seg med kjørebok.

KRAV:

Elektronisk kjørebok

En elektronisk kjørebok er en GPS-basert kjørebok som monteres fast i kjøretøyet.

  • Kjøreboken skal registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.
  • Kjøreboken skal ikke gi mulighet for å rette eller slette disse opplysningene
  • Den skal dokumentere adresser for turens start og stopp, samt et formålsfelt hvor du registrerer hvorvidt turen er privat eller beskriver yrkesreisens formål.
  • Eventuelle avvik i kjøreboken, som for eksempel driftsstans, skal registreres i kjøreboken.
  • Den elektroniske kjøreboken skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.
  • Dette innebærer at arbeidsgiver sørger for anskaffelse og installasjon og at han har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten.

Kilde:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bil-bat-og-andre-kjoretoy/satser-for-firmabil/elektronisk-kjorebok/

Sjablongmetoden (med bunnfradrag)

Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr. 150 000. Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2 og små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil.

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget. Dette fremgår blant annet av Skatte-ABC under emnet «Bil – Privat bruk» punkt 6.2.2.

Kilometersats (individuell verdsettelse)

Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.