Årvollskogen 51, 1529 Moss
46 60 69 12
info@3dtracking.no

Smarte søppelkasser

Smarte søppelkasser

Vi ser medlem av Smarte Byer Norge og jobber med løsning for optimalisere tømming av avfallsbeholdere. Tømming gjøres i dag ofte etter en tømme plan eller rute, ev ved tilkalling fordi det er fullt. Løsningen består av en batteridrevet sensor med ca 5 års batteritid ved rapportering 2 ganger pr døgn av fyllingsgrad, samt varsling ved 70% og 80% full. Varsling også ved plutselige temperatur forandringer. Denne nivåsensoren kan også brukes i andre miljøer som eks slamfang og tanker.

La oss leke litt med tall:
Du bruker kranbil for å tømme en glassbeholder. Denne tømmes hver 14 dag Dvs 26 ganger pr år. Sensoren varsler ved 70 og 80% fyllingsgrad og overtid finner vi at i forbindelse med jul, påske og St hans må den tømmes etter 10 dager men i resten av året holder det å tømme hver 21 dag. Vi får da et behov for 18-19 pr år.

Tags: , ,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.