Årvollskogen 51, 1529 Moss
46 60 69 12
info@3dtracking.no

Vinterdrift, brøyting og strøing

Vinterdrift, brøyting og strøing

Med 3dtracking kan du lett skille brøyting fra strøing. Vi setter opp aktivitets knappene slik det passer deg. Dette er ofte brukt i traktorer.

Kan vi hente et signal på skjør nede eller støer i bruk er dette å foretrekke fremfor manuell knapp for å angi aktivitet.

Knapp 1 = Tom kjøring

Knapp 2 = Brøyting

Knapp 3 = Strøing

Resultatet er rapport over antall km i perioden i hver status.

Du kan også rapportere aktivitet innen for et område.

Ring Morten på 922 19 200 for en live demo